Kehittäminen ja yhteistyö

Revontuli-Opiston kehittää monin tavoin toimintaansa ja yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Paikalliset yhteistyökumppanit, kunnat, yhdistykset, yritykset ja yksittäiset kuntalaiset ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita. Alueellisesti ja valtakunnallisesti opisto tekee yhteistyötä mm. muiden kansalaisopistojen ja Lapin opistopiirin kanssa. Tärkeä kehittämisen tuki on Kansalaisopistojen liitto.

Oma kehittämistoiminta ja hankkeet

LATU – Laatua ja kestäviä tuloksia Revontuli-Opistossa

Hankkeen tavoitteena on CAF-laatujärjestelmän laatiminen ja käyttöönotto opiston strategian pohjalta sekä laatia opistolle kestävän kehityksen ohjelma.

Rahoitus: Opetushallitus/LAKE

Taidekasvatuksen edistäminen Revontuli-Opistossa

Tavoitteena on innostaa lapsia ja nuoria taiteen ja kulttuurin pariin ja tuoda taidekasvatusta kaikkien alueen lasten ja nuorten ulottuville. Hanke täydentää erityisesti opiston alueen kuntakeskusten ulkopuolella sijaitsevien kylien koulujen taide- ja kulttuurikasvatusta. Hankkeessa kehitetään myös musiikin varhaiskasvatusta kohderyhmänä 3-6-vuotiaat.

Lisäksi hankkeessa pilotoidaan verkon kautta toteutettavaa opetusta tapana järjestää lapsille ja nuorille suunnattua taidekasvatusta.

Rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö / Taiteen perusopetuksen saatavuuden parantaminen –rahoitus