Ihmisen mieli tarvitsee huolenpitoa ja vahvistamista

Ihmisen mieli tarvitsee huolenpitoa ja vahvistamista

Julkaistu: 18.9.2018


On tärkeää, että meillä on elämässämme iloa ja voimaa tuottavia asioita

Mielenterveys tuntuu oleva sana, jota voi olla vaikea ymmärtää. Se viittaa sanana mielen ja kehon toimintakykyyn. Mielenterveys on eri asia kuin mielenterveyden häiriöiden ja sairauksien ehkäiseminen tai poistaminen. Oireita ja ongelmia ehkäistään, hoidetaan ja ratkaistaan. Mielenterveyttä ja siihen liittyviä taitoja vahvistetaan ja tuetaan. Mielenterveydestä huolehtiminen on hyvinvoinnista huolehtimista.

Mielen ja kehon yhteys

Meillä jokaisella on keho ja mieli, jotka ovat yhteydessä toisiinsa, ja joista kummastakin on tärkeää pitää huolta. Terve sielu terveessä ruumiissa on antiikin viisautta, joka kantaa tänäkin päivänä.

Ihmisen hyvinvointi on kuin palapelin palaset, jotka muodostavat kokonaisuuden. Henkinen kunto on mielen terveyttä, itsensä arvostamista, itseensä luottamista ja elämän kokemista mielekkääksi. Uskoa siihen, että elämä kantaa vaikeidenkin paikkojen yli. Perheellä ja muilla läheisillä ihmissuhteilla on tärkeä mielen hyvinvointia vahvistava merkitys. Hyvistä ihmissuhteista huolehtiminen merkitsee, että pidämme suhteita tärkeinä, annamme niille aikaamme ja olemme kiinnostuneita kuuntelemisen-, myötäelämisen- ja muiden ihmissuhdetaitojemme kehittämisestä.

Jos voimme suhteissamme huonosti tai meillä ei ole tärkeitä ihmisiä elämässämme, syö se hyvinvointiamme. Ajankäyttömme kertoo arvoistamme: siitä mikä meille aidosti on tärkeää ja mille annamme aikaamme. Ajankäyttö on aina valintoja ja jotta teemme itsellemme viisaita valintoja, tarvitsemme ajankäyttöömme suunnitelmallisuutta. Itsellemme viisaiden valintojen tekemisessä tarvitsemme myös jämäkkyyttä ja rohkeutta sanoa ei. Jaksaaksemme ja voidaksemme hyvin, on tarpeen pitää huolta myös fyysisestä kunnosta: riittävästä unesta, levosta, hyvästä ravinnosta ja liikunnasta. Työ ja muu mielekäs tekeminen tuo merkitystä elämään. Työ vahvistaa hyvinvointia kun sen kokee merkitykselliseksi, sitä on sopivasti suhteessa voimavaroihin ja sitä on viisas ja oikeudenmukainen ihminen johtamassa. Itselle merkitykselliset harrastukset tuottavat mielihyvää, antavat merkitystä elämään ja tuovat kenties elämäämme kaipaamiamme ihmissuhteita.

On tärkeää, että meillä on elämässämme iloa ja voimaa tuottavia asioita. Ihmisen on hyvä ilostuttaa itseään joka päivä vaikka pienilläkin asioilla. Rahan tulo ja sen riittävyys ovat suoraan kytköksissä omaan hyvinvointiimme ja elämämme tasapainoon. Vakava sairastuminen tai työttömyys ovat tilanteita, jotka voivat suistaa talouden raiteiltaan ja pahimmillaan järkyttää mielenterveyttämme.

Miten omaa mieltään voi vahvistaa?

Mielen terveyteen ja hyvinvointiin liitetään monesti sellaisia käsitteitä kuin hyvä ja mielekäs elämä, onnellisuus tai mielen tasapaino. Tasapainoisen ja mielekkään elämän kokemus ei tarkoita sitä, etteikö elämäämme sävyttäisi välillä tummemmat värit: on alakuloa, riittämättömyyden- ja ahdistuksen tunteita, kenties kokemuksia ratkaisemattomista ristiriidoista. Elämään kuuluvat sekä ylä- että alamäet. Yhtä lailla kuin kohonnut verenpaine tai diabetes voivat horjuttaa terveyttämme, voivat ratkaisemattomat ristiriidat ihmissuhteissa, työn loppuminen, rahahuolet, sairaudet tai kuolemantapaukset horjuttaa mielenterveyttämme. Ne eivät poista terveyttämme, mutta toimivat muistutuksina siitä, miten tärkeää on jaksaa ja osata huolehtia itsestään.

Monet meistä havahtuvat huolehtimaan itsestään vasta jonkun tällaisen elämän pysäyttävän tapahtuman edessä. Kun elämässä palapelissä on riittävästi hyvinvointia kannattelevia palasia kohdallaan, ne auttavat meitä elämän karikoista eteenpäin. Näissä tilanteissa on viimeistään viisasta pohtia, mitkä asiat kuormittavat, ahdistavat tai heikentävät hyvinvointia. Oleellista onkin samanaikaisesti pitää kiinni arjen hyvinvointia vahvistavista rutiineista ja muista tekijöistä sekä pyrkiä hakemaan ratkaisuja hyvinvointia heikentäviin asioihin.

Kun elämä koettelee, punnitaan ihmissuhteiden merkitys. Yksin meidän ei tarvitse eikä pidä selvitä vaikeista tilanteista. Osaammeko pyytää ja antaa apua ja tukea toisillemme? Entäpä kun läheisten tuki ja osaaminen ei kenties riitäkään ja oikea osoite olisikin ammattiauttaja tukemaan tilanteessa sekä auttamaan siitä eteenpäin pääsemiseen?

Vaikka kuinka meillä olisi elämässämme mielenterveyttämme suojaavia tekijöitä, siitä huolimatta mielemme on haavoittuva, ja se voi järkkyä. Mielenterveys ja sen vaaliminen koskettaa meitä jokaista. Siksi sitä kannattaa vaalia ja hoitaa. Ja samalla muistaa, ettemme jätä kaveriakaan yksin.

Liisa Pyhäjärvi-Viitamäki, hyvinvoinnin kehittämiskumppani ja ryhmien ohjaaja

***

MIELENTERVEYS ELÄMÄNTAITONA – Mielenterveyden ensiapu®1 -koulutus

Hetta 22.-23.9.2018 >>

Tervetuloa mukaan!