Revontuli-Opiston kestävän kehityksen käsikirja

Yksi kansalaisopistojen keskeisistä tehtävistä on edistää kestävää kehitystä. Mutta mitä se kestävä kehitys oikein on ja mitä se on kansalaisopiston toiminnassa?

Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Tämä tarkoittaa myös, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa.

Revontuli-Opistossa on laadittu oma kestävän kehityksen käsikirja, jossa käydään läpi kestävän kehityksen osa-alueita ja kestävän kehityksen teemoja opiston toiminnassa.

Kestävä pohjoinen – Revontuli-Opiston kestävän kehityksen käsikirja >>

Kestävän kehityksen toimintasuunnitelma vuodelle 2024

Opistossa laaditaan nyt kestävän kehityksen toimintasuunnitelmaa vuodelle 2024. Kommentoi ja osallistu toimintasuunnitelman tekoon tästä linkistä >> https://forms.office.com/r/3tHxSEmevC