Kehittäminen ja yhteistyö

Revontuli-Opisto kehittää toimintaansa monipuolisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tärkeitä yhteistyökumppaneita kehittämistoiminnassa ovat mm. alueen kunnat, yhdistykset ja muut alueen toimijat, Lapin kansalaisopistot ja muut oppilaitokset, Lapin opistopiiri ja Kansalaisopistojen liitto.

Revontuli-Opiston käynnissä olevat kehittämishankkeet

SOLEKKO TÖITÄ KOHEN! Taitoa, tietoa ja osaamista Revontuli-Opistosta -hanke tarjoaa koulutuksia, jotka vahvistavat työllistymis- ja työmahdollisuuksia erityisesti työttömien, työttömyysuhanalaisten ja työvoiman ulkopuolella olevien aikuisten parissa.

Hankkeen tavoitteena on

  • edistää perustaitojen osaamista (luku- ja kirjoitustaito, kielitaito, digitaidot)
  • rohkaista opintoihin
  • antaa tietoa eri opiskelumahdollisuuksista
  • antaa tietoa ja kokemuksia opiskelumahdollisuuksista myös verkon kautta eri alustoilla
  • antaa valmiuksia oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen
  • antaa mahdollisuuksia osallisuuden ja onnistumisen kokemuksiin

Hankkeen aikana järjestetään mm. seuraavat koulutukset

  • Norjan kielen alkeet ja englannin aktivointi –verkkokurssit, joiden tavoitteena työelämässä tarvittavan kielitaidon kehittäminen (erityisesti matkailun ja kaupan alat)
  • Digitaidot haltuun -kurssit, joiden aiheena ovat mm. toimisto-ohjelmat, tiedonhaku, sosiaalinen media, etäopiskelun mahdollisuudet, julkiset palvelut, työnhaku. Kurssi pyritään järjestämään jokaisessa opiston kunnassa.
  • Osallistava taideproduktio, jonka tavoitteena on antaa valmiuksia työelämässä tarvittavan yhteistyötaidon kehittämiseen, rohkaista osallistujia huomaamaan omia vahvuuksia, antaa onnistumisen ja osallisuuden kokemuksia.
  • Kolme verkkossa totetettavaa sparrauspajaa, aiheena liikunta ja hyvinvointi, lukupiiri ja oman talouden hallinta.

Koulutukset ovat osallistujille maksuttomia.

RAHOITUS: Opetushallitus / Opintoseteliavustus työllistymis- ja työmahdollisuuksien vahvistamiseen
AIKATAULU: 1.6.2020-31.12.2021

DigiKäs – Digitaitojen edistäminen ja verkko-opetuksen kehittäminen Revontuli-Opiston kädentaitojen opetuksessa

Hankkeessa kehitetään opistojen kädentaitojen opetusta ja oppimisympäristöjä hyödyntämällä verkko- ja etäoppimisympäristöjä sekä selvitetään, miten kädentaitojen lähiopetuksessa voisi hyödyntää digitaalisuutta, laitteita, ohjelmistoja ja sovelluksia.

RAHOITUS: Opetushallitus / Laatu- ja kehittämisavustukset
KESTO: 31.12.2020 saakka

LAPPO – Lappiin uutta osaamista Euroopasta

Hanke on neljän lappilaisen kansalaisopiston yhteinen Erasmus+ aikuiskoulutukselle -ohjelman liikkuvuushanke. Mukana hankkeessa ovat Tornion kansalaisopisto, Meän opisto, Rovaniemen kaupungin kansalaisopisto ja Revontuli-Opisto, joka koordinoi hanketta. Hankkeeseen osallistuu 15 opistojen opettajaa ja muun henkilökunnan edustajaa.

Hankkeessa opistojen henkilökunnalla on mahdollisuus osallistua kansainvälisiin koulutuksiin ja tutustua aikuiskoulutukseen Euroopassa. Hanke lisää opistojen kansainvälistä osaamista ja verkostoja, vahvistaa henkilökunnan ammattitaitoa ja kehittää opistojen opintotarjontaa.

RAHOITUS: Erasmus+ aikuiskoulutukselle -ohjelma
KESTO: 31.8.2021 saakka

Revontuli-Opiston päättyneet kehittämishankkeet

DigiRepo – Digitaalisten oppimisympäristöjen kehittäminen Revontuli-Opistossa

Hankkeen tavoitteena oli kehittää opiston digitalisia oppimisympäristöjä ja edistää digitaalista pedagogista osaamista. Hankkeessa kartoitettiin opetukseen soveltuvia digitaalisia ympäristöjä ja välineitä, järjestettiin koulutuksia (musiikkiteknologia, Adobe Connect, Microsoft Teams) ja pilotoitiin musiikinopetuksessa mobiilisovelluksen käyttöä opetuksen arvionnin kehittämisessä. Sovellus mahdollistaa oppilaan itsearvionnin, oppimispäiväkirjan pitämisen, opitun tunnistamisen sekä oppilaan, opettajan ja oppilaan huoltajan välisen viestinnän.

Qridi – Musiikinopetuksessa pilotoitu sovellus >>

RAHOITUS: Opetushallitus / Laatu- ja kehittämisavustukset
KESTO: 1.6.2018-31.12.2019