Kehittäminen ja yhteistyö

Revontuli-Opiston kehittää monin tavoin toimintaansa ja yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Paikalliset yhteistyökumppanit, kunnat, yhdistykset, yritykset ja yksittäiset kuntalaiset ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita. Alueellisesti ja valtakunnallisesti opisto tekee yhteistyötä mm. muiden kansalaisopistojen ja Lapin opistopiirin kanssa. Tärkeä kehittämisen tuki on Kansalaisopistojen liitto.

Oma kehittämistoiminta ja hankkeet

DigiRepo

Hankkeen tavoitteena on

  • kehittää opiston digitaalisia oppimisympäristöjä ja edistää pedagogista digitaalista osaamista
  • taiteen perusopetuksen sähköisen arvioinnin kehittäminen

Hanke lisää digitaalisten oppimisympäristöjen pedagogista ja teknistä osaamista ja edistää mm. alueellista tasa-arvoa lisäämällä mahdollisuuksia osallistua opiston opetukseen paikasta ja ajasta riippumatta.

Taiteen perusopetuksen arvioinnin kehittäminen on osa uutta taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman toteutumista.

Rahoitus: Opetushallitus / Laatu- ja kehittämisavustukset
Budjetti: 20 000
Toteutus: 1.8.2018-31.12.2019